Typ 2-diabetes på riktigt!

Diabetes och njuren

Enligt Nationella Diabetes Registret(NDR) är det ca 30% av  typ-2-diabetiker på landets husläkarmottagningar som har ett läckage av protein i