Typ 2-diabetes på riktigt!

maj 012013
 

einsteinDet kan vara svårt att hitta bra oberoende fakta om Typ 2-diabetes på nätet. Kunskap ger makt och därför vill vi göra det möjligt för alla Sveriges typ 2-diabetiker att ta makten över sin sjukdom. En typ 2-diabetiker träffar i bästa fall sin läkare 20 minuter om året. I många fall mår typ 2-diabetikern sämre än vad han/hon skulle behöva göra, bara på grund av bristande kunskap och insikt om sin sjukdom. Vi hoppas att ge patienten större egenmakt så att han eller hon, i största möjliga mån och på bästa sätt, kan hantera sin diabetes själv. Patienten har chans att få insikt om och lära sig ett nytt beteende för att skapa balans i sin sjukdom.

Har du själv något speciellt som Du vill att vi tar upp, så hör av dig till oss! Diabetes finns mitt i vardagen och det är också där den ska skötas!

Johan & Janne