Typ 2-diabetes på riktigt!

aug 242013
 

Här finns fakta om de vanligaste medicinerna. Hur de verkar och deras biverkningar. Kom ihåg att det händer saker kontinuerligt inom medicinsk forskning och en del rön kan ändras över tid. Det är din behandlande läkare och du som i samråd beslutar om vilken behandling som passar dig bäst.

mediciner

Hör gärna av dig om du tycker att det är något som fattas eller om uppdateringar behövs!

Metformin (Glucophage)

Metformin (Glucophage)

Metformin (på pillerburken kan det stå namnet Metformin eller Glucophage)  är förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes.  Metformin kan, om det inte

Pioglitazon (Actos)

Pioglitazon (Actos)

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider. Pioglitazon (på pillerburken står det Actos) används ofta som tillägg till metformin. Den

Akarbos (Glucobay)

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider. Akarbos (på pillerburken står det Glucobay) används oftast som tillägg till Metformin. Medicinen