Typ 2-diabetes på riktigt!

dec 032013
 

 

Statiner minskar dödligheten hos typ 2 diabetiker!

Statiner är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det mesta kolesterolet i blodet tillverkas av kroppen. För många typ 2-diabetiker är det bra med statiner.

Statiner är idag kontroversiellt för många. I media rapporteras ibland att statiner är onödiga och att många äter statiner fast de inte behöver. Det finns även en liten grupp forskare som menar att förhöjda blodfetter inte behöver behandlas.

För typ 2-diabetiker, liksom för andra patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom, visar forskningen mycket tydligt att det är bra med statiner. Doktor Johan berättar vad han anser om fördelar och biverkningar av behandling med statiner för att sänka blodfetterna.

Exempel på läkemedel med statiner:

Simvastatin/Zocord
Atorvastatin/Lipitor
Pravastatin
Rosuvastatin/Crestor
Fluvaststin/Lescol

Metformin (Glucophage)

Metformin (Glucophage)

Metformin (på pillerburken kan det stå namnet Metformin eller Glucophage)  är förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes.  Metformin kan, om det inte

Pioglitazon (Actos)

Pioglitazon (Actos)

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider. Pioglitazon (på pillerburken står det Actos) används ofta som tillägg till metformin. Den

Akarbos (Glucobay)

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider. Akarbos (på pillerburken står det Glucobay) används oftast som tillägg till Metformin. Medicinen