Typ 2-diabetes på riktigt!

nov 222013
 

Här hittar du alla filmerna! Det vill säga även filmer som inte passar in under ”Fakta om typ 2-diabetes” eller ”Projekt 600”.

Film om projekt Z-600

De första att haka på projekt 600 i Hornstull är Hälsocentralen Zätagränd i Östersund. Där finns ett gäng typ 2-diabetiker

Skyddar mot förtida död!

Skyddar mot förtida död!

Johan berättar om SGLT2-hämmaren Jardiance som skyddar mot förtida död, speciellt förtida död i hjärt-kärlsjukdom enligt en forskningsstudie som presenterades