Typ 2-diabetes på riktigt!

aug 302016
 

Används än så länge mindre än Metformin, Sulfonureider och Insulin. De är injektionsläkemedel och tas med spruta in i underhudsfettet precis som insulin. Tas 1 gång per dag (Victoza, Lyxumia), 2 gånger per dag (Byetta), 1 gång i veckan (Trulicity, Bydureon). Ges ofta som tillägg till annan medicinering, t ex Metformin och Insulin.

Verkningsmekanism: Dessa mediciner liknar ett hormon, GLP-1, som bildas i tarmen. Olika processer i kroppen påverkas men de viktigaste sockersänkande effekterna beror på frisättning av det sockersänkande hormonet insulin och minskning av nivåer av det sockerhöjande hormonet glukagon. Ger viktnedgång på i genomsnitt ca 2-3 kg, men ibland avsevärt mer, via olika mekanismer, bl a påverkan på mättnadskänsla.

Effekt på blodsockret:  Sänker HbA1c, dvs långtidsmåttet på sockerkontrollen, med ca 10-15 mmol/mol (=1,0-1,5 procentenheter).

Långtidseffekter: De två första långtidsstudierna är publicerade (Lyxumia och Victoza). De patienter som studerades var typ 2-diabetiker som redan drabbats av hjärt-kärlsjukdom (t ex hjärtinfarkt, stroke) eller hade hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Man kan konkludera att Lyxumia verkar vara ett säkert preparat ur hjärt-kärlperspektiv, dvs det verkade inte finnas ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid användning av denna medicin. Victozastudien, som presenterades på ADA-mötet (kongress anordnad av American Diabetes Association) i juni 2016, visade inte bara kardiovaskulär säkerhet utan även gynnsamma effekter. Man såg att behandling med Victoza, som tillägg till annan diabetesbehandling och i jämförelse med placebo, ledde till mindre risk för det så kallade kombinerade effektmått som studerades, dvs risken för hjärtinfarkt, stroke och död i hjärt-kärlsjukdom. Mest tydligt var att risken för hjärt-kärldöd minskade. Bland våra diabetesläkemedel är det i övrigt endast Metformin och Jardiance som visat positiva effekter på dödlighet och hjärt-kärlsjukdom (när det gäller Metformin studerades diabetiker som precis fått sin diabetesdiagnos och man såg minskad dödlighet och minskad risk för hjärtinfarkt jämfört med behandling med bara livsstilsråd/kost, när det gäller Jardiance var studieupplägget liknande det i Victozastudien). Detta gör att GLP-I-analogerna nu får betraktas som värdefulla läkemedel vid behandling av typ 2-diabetes.

Biverkningar: Ger i regel ej hypoglykemier. Initialt i behandlingen upplever många illamående men hos de flesta patienter är det övergående och risken minskas av att man ökar dosering till måldos mycket långsamt. Det finns fall rapporterade av bukspottkörtelinflammation men typ 2-diabetiker har en ökad risk för detta tillstånd (yttrar sig som svår buksmärta) och det är osäkert om det är medicinerna eller diabetessjukdomen i sig som orsakat de rapporterade fallen. Kan användas vid njurfunktionsnedsättning men ej vid svårare njursvikt eftersom erfarenheten av denna medicinering då ej är tillräckligt stor.

Kombinationspreparat med insulin i samma spruta finnes vad gäller Victoza: Xultophy

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)