Typ 2-diabetes på riktigt!

dec 032013
 

 

Statiner minskar dödligheten hos typ 2 diabetiker!

Statiner är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det mesta kolesterolet i blodet tillverkas av kroppen. För många typ 2-diabetiker är det bra med statiner.

Statiner är idag kontroversiellt för många. I media rapporteras ibland att statiner är onödiga och att många äter statiner fast de inte behöver. Det finns även en liten grupp forskare som menar att förhöjda blodfetter inte behöver behandlas.

För typ 2-diabetiker, liksom för andra patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom, visar forskningen mycket tydligt att det är bra med statiner. Doktor Johan berättar vad han anser om fördelar och biverkningar av behandling med statiner för att sänka blodfetterna.

Exempel på läkemedel med statiner:

Simvastatin/Zocord
Atorvastatin/Lipitor
Pravastatin
Rosuvastatin/Crestor
Fluvaststin/Lescol

  6 Responses to “Statiner är bra för typ 2-diabetiker! (Videoblogg)”

  1. Hej! Jag undrar om du upplever att det är många av dina pat som får biverkningar av statiner och om det i så fall är något av läkemedlen som ger fler biv, tex simvastatin?

  2. Jag skulle säga att ca 5 % av mina patienter rapporterar biverkningar och i de flesta fall rör det sig om muskelvärk. Vad jag gör då är att jag tillfälligt tar bort aktuell statin och avvaktar tills muskelvärken gått över. Efter detta kan man prova annan statin i låg dos. Allvarliga biverkningar med svårare muskelvärk och muskelsönderfall med risk för njurskada är mycket ovanliga.
    Biverkningsrisken är beroende av doseringen av läkemedlet. Ju högre statindos desto högre risk för biverkningar men å andra sidan kan man i många fall förvänta sig en bättre effekt vid högre doser. Det blir alltså en balansgång. Risken för muskelvärk är relativt likvärdig mellan de flesta statiner. Det är alltså snarare dosering som avgör risk för biverkningar. De två mest använda statinerna är Simvastatin och Atorvastatin. Simvastatin brukar ges i dosering 20-40 mg (men ej 80 mg för då ökar biverkningsrisk klart). Atorvastatin brukar ges i dos 10-80 mg.

  3. jag är diabetes2 person,men har ej (aldrig haft) för högt kolesterol.. ska jag äta statiner i alla fall?

    • Om du haft hjärtinfarkt eller stroke eller har annan hjärt-kärlsjukdom eller om du har proteinläckage i urinen så skulle jag rekommendera statinbehandling även utan förhöjt kolesterol men om du inte har diabeteskomplikationer och har ett LDL (det onda kolesterolet) < 2,5 så är nyttan med statiner mindre. Det kan även finnas andra omständigheter som påverkar, dvs om du har högt blodtryck eller röker för då ökar din risk för kärlsjukdom och då kan statinbehandling övervägas mer frikostigt.

  4. Hej Johan, en nära bekant har tidigare drabbats av typ 2 diabetes och för ett par år sedan rekommenderade hennes doktor även att hon skulle börja med statiner. I hennes fall fick hon först simvastatin men fick biverkningar i form av muskelvärk. Efter det fick hon pröva att byta till Crestor med rosuvastatin vilket fungerade bättre, det vill säga ingen uppenbara biverkningar. Nu i sommar efter att ha jobbat hårt med kost och motion har hon kunnat minska ner på antalet Crestor tabletter då hennes blodfetter har gått ner lägre än tidigare. Vad jag vill säga är att det även är värt ett försök att förbättra sina värden genom att byta till en bättre livsstil. /Johanna

  5. Att förbättra sina värden med kost, motion, mindre stress är alltid bra!!!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)