Typ 2-diabetes på riktigt!

nov 222013
 

JohanforelaserDoktor Johan Friberg är specialist inom diabetes, endokrinologi och allmänmedicin. Han arbetar som husläkare vid Hornstulls Vårdcentral i Stockholm. ”Det är en spännande utmaning att vara läkare till diabetespatienter. Man har  stora möjligheter att påverka sin sjukdom med livsstilsförändringar och mediciner. För mig är det viktigt att beslut kring behandling tas i samråd med patienten men detta kräver att vi inom vården lyckas förmedla kunskap om diabetessjukdomen. Det är tyvärr inte alltid att vi lyckas med detta.”

Johan kommer inte att ha möjlighet till enskild rådgivning på bloggen.