Typ 2-diabetes på riktigt!

sep 262013
 


Den första långtidsstudien som gäller DPP 4-hämmare presenterades idag på EASD i Barcelona. Doktor Johan Friberg berättar om Onglyza och hjärt-kärlsjukdom.

Onglyza påverkar ett enzym i kroppen som kallas DPP 4 så att detta enzym inte bryter ned ett hormon, GLP-1, som bildas i tarmen. De ökade nivåerna av GLP-1 leder till frisättning av det sockersänkande hormonet insulin och minskning av nivåer av det sockerhöjande hormonet glukagon.

DPP 4-hämmare (på pillerburken kan det stå Januvia, Onglyza, Galvus) används ofta tillsammans med Metformin.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)