Typ 2-diabetes på riktigt!

jul 092013
 

metformin_tablet_20_212181Metformin (på pillerburken kan det stå namnet Metformin eller Glucophage)  är förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes.  Metformin kan, om det inte är tillräckligt som enda behandling, kombineras med övriga läkemedel.

Verkningsmekanism: Har flera effekter i kroppen men den viktigaste är att hämma nybildning a socker i levern. Sockret i blodet kommer nämligen både från maten vi äter och från nyproduktion i levern.

Effekt på blodsockret: Sänker HbA1c, dvs långtidsmåttet på sockerkonrollen, med ca 10-20 mmol/mol (=1-2 procentenheter), ibland mer.

Långtidseffekter: Det finns en klar dokumentation från vetenskapliga studier att metformin minskar risken för hjärtinfarkt och att dö i förtid. Detta gör Metformin unikt bland diabetesläkemedlen.

Biverkningar: Det är ganska vanligt med biverkningar från mage och tarm. Man kan få illamående, lös avföring, ont i mage mm. Risken för dessa biverkningar minskar om man börjar på en låg dos av Metformin och ökar långsamt samt tar tabletterna till måltid. En sammanlagd dygnsdos på 2 gram (= 2000 mg) räknas ofta som en rimlig maxdos. Det kan i undantagsfall vara aktuellt att prova en högre dos men aldrig över 3 gram (=3000 mg) per dygn. Metformin tas 2 gånger per dag (fukost + middag) eller 3 gånger per dag (frukost + lunch + middag).

Det finns också en annan mycket ovanlig men fruktad biverkan av Metformin och det är så kallad laktatacidos, en sorts syraförgiftning i blodet med symtom i form av allmän sjukdomsknsla, magont, kräkningar, muskelkramper mm. Om man har njursvikt så rekommenderas att man ej använder Metformin eller att dosen åtminstone minskas för att minimera risken för detta tillstånd. Ännu viktigare är dock att tillfälligt sluta med Metformin vid akut sjukdom med vätskebrist, dvs kräksjuka, påtaglig diarré eller annan infektion med hög feber och dåligt vätskeintag. Vid sådana akuta tillstånd riskerar njurfunktionen nämligen att akut försämras. Vid påtaglig nedsättning av njurfunktionen kan inte Metformin utsöndras lika lätt från kroppen och den sk laktatacidosen kan då i värsta fall uppkomma.

Metformin orsakar i allmänhet inte känningar av lågt blodsocker och ger ej viktuppgång.

  One Response to “Metformin (Glucophage)”

  1. Båda mina föräldrar har fått metformin ordinerat av sin läkare. Min mamma har sedan många år diabetes typ 2 och hon säger att både hennes mamma och pappa hade diabetes. Så det verkar ligga i släkten så att säga. Skulle vara intressant om ni kunde skriva lite mer om riskerna med de olika läkemedlen som används för att behandla diabetes (typ metformin och insulin). Tack.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)