Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 262013
 
 • 1869 upptäckte P. Langerhans i Berlin en anhopning av celler i bukspottskörteln och ger dem namnet de Langerhanska öarna.
  Paul Langerhans

  Paul Langerhans

  .

 • Nu går utvecklingen snabbt, redan 1893 konstateras att det bildas ett ämne i de Langerhanska öarna som förhindrar uppkomsten av diabetes (insulin).
  .
 • 1909 föreslår en läkare att ämnet skall heta insulin efter det grekiska ordet ”insula” som betyder ö.
  .
 • 1920 startar Krogh Nordisk insulinlaboratorie i Köpenhamn.
  .
 • 1921 upptäcker Banting och Best i Kanada insulinet.
  .
 • 1922 får en pojke i Kanada den första insulininjektionen och Krogh åker till Kanada för att träffa Banting och Best som då erhållit sitt Nobelpris för denna upptäckt.
  .
 • 1923 startar insulinproduktionen på Nordisk insulinlaboratoriet i Köpenhamn.
  .
 • 1936 introduceras det medellångverkande insulinet.
 • 1961 lanserades ett neutralt och rent insulin som var snabbverkande en verklig revolution för många diabetiker.
  .
 • 1970 lyckades man kartlägga insulinets molekylstruktur.
  .
 • 1982 kom det första semisyntetiska insulinet, basen var fortfarande djurinsulin, men genom kemisk process hade det förändrats till att bli identiskt med det människans eget insulin.
  .
 • 1987 framställs allt insulin med DNA teknik och man går över till 100 IE/ml, tidigare hade man 40 IE/ml.

Dessa uppgifter  från Novonordisk.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)