Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 102013
 

vatten1Dessa mediciner ges ofta som tillägg till Metformin om Metformin inte ger tillräckligt bra sockervärden. De kan också ges som första behandling om man ej tål Metformin. Preparaten kan som läkemedel heta Glimepirid, Amaryl, Mindiab, Glibenklamid, Daonil. De tas 1 eller 2 gånger per dag.

Verkningsmekanism: Frisätter det sockersänkande hormonet insulin från bukspottkörteln.

Effekt på blodsockret: Sänker HbA1c, dvs långtidsmåttet på sockerkonrollen, med ca 10-15 mmol/mol (=1-1,5 procentenheter) på kort sikt men efter ett antal månader brukar effekten nästan halveras.

Långtidseffekter: Det finns en klar dokumentation från vetenskapliga studier att SU-preparaten minskar risken för komplikationer från njurar, ögon och nerver men det är osäkert de påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom och risken att dö i förtid.

Biverkningar: Ger viktuppgång ca 1,5-2 kg och i och med att medicinerna frisätter insulin så finns en risk att sockret blir alltför lågt, dvs att man får en hypoglykemi. För symtom på hypoglykemi se filmen om denna biverkan som finns här på hemsidan. Om man använder dessa piller och får en hypoglykemi så skall man omedelbart sluta ta dem och ringa sin läkare för att diskutera fortsatt behandling. De 2 preparat som används mest i Sverige är Glimepirid (=Amaryl) och Mindiab. Doseringen ökas successivt efter hur sockervärdena ser ut. Det är sällan nödvändigt att ge mer än 4 mg Glimepirid respektive 10 mg Mindiab. Vid doser över detta brukar effekten inte bli så mycket större men man riskerar mer biverkningar. SU-preparaten skall ej användas vid påtaglig njursvikt eller leversvikt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)