Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 102013
 

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider.piller1

Pioglitazon (på pillerburken står det Actos) används ofta som tillägg till metformin. Den sockersänkande effekten är någorlunda likvärdig med Metformin och SU, verkningsmekanismen är att Actos ökar kroppens känslighet för det sockersänkande hormonet insulin. Det finns en vetenskaplig studie som visat minskning av hjärt-kärlsjukdom vid Pioglitazonbehandling till diabetiker men biverkningarna begränsar användningen. Man går ofta upp ett fåtal kilo i vikt, skelettpåverkan med ökad frakturrisk hos kvinnor finnes,  risk för hjärtsvikt föreligger också och dessutom finns det troligen en något ökad risk för blåscancer.  Kombinationspreparat med Metformin fines: Competact (Actos + Metformin)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)