Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 102013
 

hippokrates1Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider.

Meglitinider (på pillerburken kan det stå Novonorm eller mer sällan Starlix)  är insulinfrisättande och har liknande biverkningar som SU-preparaten (se denna sida), dvs risk för viktuppgång och hypoglykemier, även om hypoglykemier är mer vanligt vid behandling med SU. De ges ofta som tillägg till Metformin. Om man får problem med hypoglykemier med dessa läkemedel så gäller samma sak som för SU-preparaten, dvs man gör ett uppehåll med dem tills man pratat med sin läkare. Meglitiniderna är mer kortverkande än SU-preparaten och oftast tas de 3 gånger per dag till måltider. De har liknande effekt på blodsockret som SU-preparaten. Några bevis för att de minskar diabeteskomplikationer på längre sikt finns ej. De kan dock ges vid njursvikt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)