Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 102013
 

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider.

dpp4

DPP 4-hämmare (på pillerburken kan det stå Januvia, Onglyza, Galvus, Trajenta) används ofta tillsammans med Metformin.

Verkningsmekanism: Påverkar ett enzym i kroppen som kallas DPP-4 så att detta enzym inte bryter ned ett hormon, GLP-1, som bildas i tarmen. De ökade nivåerna av GLP-1 leder till frisättning av det sockersänkande hormonet insulin och minskning av nivåer av det sockerhöjande hormonet glukagon.

Effekt på blodsockret: Sänker HbA1c, dvs långtidsmåttet på sockerkontrollen, med ca 5-10 mmol/mol (=0,5-1 procentenheter).

Långtidseffekter: Inga bevis finnes för att dessa preparat minskar risk för diabeteskomplikationer. Det troliga är att förbättringen av sockerläget i viss mån kan minska småkärlskomplikationer (påverkan på ögon, njurar, nerver) på sikt, ett antagande som i princip gäller för all sockersänkande behandling.

Biverkningar: På kort sikt mycket få biverkningar.Det finns nu långtidsstudier som kunnat visa att preparaten kan betraktas som säkra att använda, dvs de leder i alla fall inte till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det finns fall rapporterade av bukspottkörtelinflammation men typ 2-diabetiker har en ökad risk för detta tillstånd (yttrar sig som svår buksmärta) och det är osäkert om det är medicinerna eller diabetessjukdomen i sig som orsakat de rapporterade fallen. Ger ej hypoglykemier, ej heller viktnedgång. Kan ges vid njursvikt men dosen måste vid behandling med Januvia och Onglyza minskas, med Trajenta går det bra att använda samma dos även vid njursvikt. Galvus används ej speciellt mycket eftersom denna tablett till skillnad från övriga DPP 4-hämmare måste tas två gånger per dag i stället för en gång dagligen. Dessutom bör leverprover följas just vid Galvusmedicinering vilket ej är nödvändigt med övriga mediciner.

Kombinationspreparat med Metformin finnes: Janumet (=Januvia + Metformin), Komboglyze (=Onglyza + Metformin), Jentadueto (=Trajenta + Metformin) och Eucreas (Galvus + Metformin)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)