Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 102013
 

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider.

Akarbos (på pillerburken står det Glucobay) används oftast som tillägg till Metformin. Medicinen hämmar och förlångsammar sockerupptaget i tarmen. Effekten på HbA1c, dvs långtidsmåttet på sockerkontrollen, är ofta mer blygsam än med övriga mediciner, ca 5-10 mmol/mol (0,5-1 procentenhet). Det finns bevis för att Glucobay minskar risken för hjärt-kärlsjukdom när man ger medicinen till patienter med ett förstadium till diabetes, dvs nedsatt glukostolerans. Vid nedsatt glukostolerans, dvs lätt förhöjda sockervärden men ej så höga så att vi kan ställa diagnosen diabetes, så är kostomlägg och ökad motion mycket effektivt så vi brukar ej använda läkemedel. Det finns inga studier som visat minskning av komplikationer vad gäller patienter som har diagnosen diabetes.  Det som begränsar användningen av detta preparat är att många får magtarmbiverkningar, dvs en påtagligt gasig och lös mage.  Dosen måste trappas upp långsamt.  Man får inte viktuppgång och ej hypoglykemier och det verkar vara en medicin utan allvarliga biverkningar.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)