Typ 2-diabetes på riktigt!

okt 022012
 

EASD står för European Association for the Study of Diabetes och det är en stor europeisk organisation som har som mål att studera diabetessjukdomen och därmed i slutändan förbättra diabetesvården för patienter med både typ 1- och typ 2-diabetes.

Varje år hålls ett stort möte där ca 15-20000 forskare och läkare från Europa och resten av världen samlas för att delge varandra intressanta nyheter och forskningsresultat. Detta år hålls detta möte i den vackra och charmiga staden Berlin och där är jag alltså nu. En hel del av forskningen är på detaljnivå och det är bara ett mindre antal presentationer som har en uppenbar och omedelbar betydelse för alla typ 2-diabetker. Jag kommer att rapportera kring några av dessa viktiga presentationer de följande dagarna.

Idag, den första dagen av fyra, presenterades ett par intressanta registerstudier från NDR, dvs Nationella Diabetes Registret i Sverige. Följande var huvudbudskapet från dessa presentationer:

Metformin är den läkemedelsbehandling av diabetes som innebär minst risk för hjärt-kärlsjukdom på sikt enligt data från över 50000 svenska patienter. Det har funnits en farhåga att Metformin kan vara skadligt för diabetespatienter med njursvikt (Läs även under separat rubrik om Metformin på denna sida). I NDR har man dock inte kunnat se någon ökad risk och det verkar som att Metformin absolut kan användas vid en måttlig nedsättning av njurfunktionen (i minskad dosering). Det viktiga är att sluta ta Metformin vid de tillfällen då njurfunktion tillfälligt kan nedsättas påtagligt, dvs vid magsjuka med kräkningar eller diarré samt vid svår annan akut sjukdom.

Motion är nyttigt! Detta visste vi väl men man har utifrån data på över 15000 patienter i NDR sett att man kan minska sin risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död påtagligt genom att öka upp sin motionsfrekvens. Man bör helst motionera dagligen men ha som första mål att försöka komma upp i motion motsvarande 30 min svettig promenad 5 gånger i veckan!

 

Jag återkommer under veckan

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)