Typ 2-diabetes på riktigt!

sep 262012
 

Ikväll berättades det på TV-nyheterna Rapport och Aktuellt att ett botemedel kan vara i sikte när det gäller typ 2-diabetes. Textrubriken i inslaget var just ”Trolig bot mot diabetes”.

Vid övervikt och fetma lagras det in fett i kroppens vävnader. Fett i muskulaturen bidrar till att musklerna inte svarar så bra på insulin, dvs insulinet som kroppen producerar får inte musklerna att ta upp sockret från blodet och sockret stiger i blodet. Fenomenet kallas insulinresistens och ligger till grund för utvecklingen av diabetes.

Vad forskare vid Karolinska Institutet sett är att ett protein som finns i kärlväggen, VEGF-B (Vascular Endothelial Growth Factor B), är betydelsefullt i regleringen av inlagring av fett i muskulaturen. Om man hämmar detta proteins funktion hos möss, genom att behandla djuren med antikroppar mot VEGF-B, så har man sett att detta leder till mindre fettinlagring i musklerna och därmed förbättrad sockerkontroll och förbättrade blodfetter hos dessa möss.

Min värdering är att denna forskning är mycket betydelsefull då den påvisar en biologisk mekanism som troligen är viktig vid diabetesutveckling även hos människor. Man bör dock komma ihåg att det rör sig om forskning på möss och ej människor. Det är långt kvar till ett eventuellt framtida läkemedel för diabetespatienter. Att tänka sig att man utan livsstilsförändringar skulle kunna normalisera sockeromsättning och fettomsättning hos typ 2-diabetiker bara genom att ge ett potentiellt framtida läkemedel inriktat mot denna mekanism ter sig inte sannolikt.  Att motionera mer och att äta mindre kommer även i framtiden att vara det som har störst möjlighet att förbättra och ibland t o m bota diabetessjukdomen. Så om det kommer ett nytt läkemedel inriktat mot VEGF-B så kommer det snarare att kunna bli en del av diabetesbehandlingen och inte något som utrotar sjukdomen tyvärr.

  2 Responses to “Trolig bot mot typ 2-diabetes?”

  1. Bra att det forskas, och hittar man ett botemedel är det ju suveränt och jag undrar om de menar att man skulle kunna ge de här antikropparna i förebyggande syfte till pat i riskzonen eller som botemedel, eller menar man verkligen botemedel till pat som redan utvecklat sjukdomen pga övervikt?

  2. Antikropparna är givna till möss och att medicinera människor på detta sätt med antikroppar kan vara riskabelt, biverkningsrisk finnes. Om det kommer något framtida läkemedel som påverkar VEGF-B så kan man teoretiskt tänka sig att ge det både till patienter med förstadier (nedsatt glukostolerans) till diabetessjukdomen och med diabetes. Men det finns redan idag en bra behandling mot förstadier till diabetessjukdomen: Mindre kalorier och mer motion gör att man kan undvika att få diabetes!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)