Typ 2-diabetes på riktigt!

aug 272012
 

Jag har haft sommarsemester men är nu åter i tjänst. Det kommer att bli en spännande höst. Vår sida kommer att vidareutvecklas och innehålla mer bra information, jag kommer också att rapportera och kommentera senaste forskningsrön inom diabetes. Projekt 600 pågår och det är med glädje jag kan berätta att sommaren inte inneburit några större bakslag utan deltagarna fortsätter att jobba med livsstilsförändringar. Deltagarnas vikt är oförändrad eller något lägre jämfört med innan sommaren. Hösten innebär för Projekt 600 – gruppen fortsatt fysisk träning, utbildning om diabetessjukdomen och ett antal träffar med psykolog för att få bättre verktyg att bibehålla nya vanor. Fortsättning följer och varmt välkomna att följa min blogg under hösten!

  2 Responses to “En spännande höst”

  1. Jag är en riktigt godisråtta och äter alldeles för mycket lösgodis. Kanske har jag bara några kilon för mycket men är inte direkt överviktig och mitt BMI är bra. Min fråga till doktor Johan är: kan jag få diabetes 2 av att äta mycket godis?

  2. Hej Susanna! Det är framför allt bukfetman som är riskfaktor för diabetesutveckling (tillsammans med ärftlighet, dvs förekomst av typ 2-diabetes i släkten). Att äta mycket godis innebär en belastning på kroppen. Godis (=socker) innehåller mycket kalorier och man drar igång ett insulinpåslag och insulin ställer om kroppen till energiupplagring. Men trots detta: Det är det totala kaloriintaget i förhållande till hur mycket kalorier som man gör av med under dagen som betyder mest för fetmautveckling. Och har du ingen bukfetma så är det stor chans att du trots ett visst godisintag klarar dig från diabetes. Om du verkligen älskar godis så får du väl äta detta ibland men kompensera genom nyttig mat med mycket grönsaker i övrigt och motionera! Lycka till!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)