Typ 2-diabetes på riktigt!

apr 212012
 

Ovan en molekylmodell av en av kroppens 3 olika ketonkroppar: Aceton

6 st typ 2-diabetiker, 4 män och 2 kvinnor, deltar i projekt 600 som jag bloggat om tidigare, se även beskrivning under separat rubrik här på hemsidan. 4 av 6 deltagare har tidigare stått på insulin, en har klarat sig med bara tabletter mot sockret och en har inte haft någon medicinsk behandling alls inför projektets start. Under första månaden används en pulverdiet, VLCD (Very Low Calorie Diet), kaloriintaget är max 600 kilokalorier/dygn. I skrivande stund, 11 dagar efter dietstart, har alla 6 deltagare kunnat avsluta sin tidigare medicinering och sockervärdena ligger ändå under kontroll. En diet som denna kräver dock att man har en aktiv dialog med sin läkare om hur man skall göra med sin medicinering utifrån sina sockervärden.

Vid ett så lågt kaloriintag som 600 kilokalorier/dygn bildas så kallade ketonkroppar, man kommer i ett tillstånd som benämns ketos. Ketonkroppar är syror som bildas framför allt i levern vid svält/lågt kaloriintag då kroppen bryter ned sina fettreserver. Hjärnan, som normalt använder socker (glukos) som energi, kan vid bristande tillgång på socker och energi använda ketonkropparna för att fungera.

När ketos sker okontrollerat, som exempelvis vid obehandlad typ 1-diabetes (ett tillstånd med närmast total insulinbrist), ansamlas ketonkroppar i stor mängd i blodet, vilket kan leda till så kallad diabetisk ketoacidos, ett livshotande tillstånd. Vid fasta eller svält sker dock ketonkroppsfrisättningen kontrollerat och därmed undviks den farliga mer uttalade acidos man kan se vid typ 1-diabetes.

Ketos kan göra att andedräkten luktar lite speciellt (aceton) och man kan få en viss kick av ketonerna vilket kan göra att man mår ganska bra mentalt trots mycket lågt energiintag.

Jag kommer att återkomma om Projekt 600 men jag vill avsluta detta inlägg med att säga att jag har aldrig träffat 6 så motiverade diabetiker som deltagarna i projektet. De stöttar varandra i sin livsstilsomläggning på ett fantastiskt sätt och än så länge ser det mycket positivt ut.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)