Typ 2-diabetes på riktigt!

mar 112012
 

hamtaEtt bra blodsocker leder till färre så kallade mikrovaskulära komplikationer (småkärlskomplikationer) från ögon, njurar och nerver. Oavsett hur länge man haft typ 2-diabetes så finns det här vinster att göra med att sänka sitt HbA1c, dvs måttet på hur sockret har legat i blodet under de senaste 2-3 månaderna.

Annat är det med de så kallade makrovaskulära komplikationerna (storkärlskomplikationerna) hjärtinfarkt och stroke. Här vet man att det lönar sig att ha så normalt socker som möjligt under de första åren efter debuten av diabetes. På sikt minskar då nämligen risken för hjärt-kärlsjuklighet och förtida död. Om man däremot haft diabetes i ca 10 år eller mer (och speciellt om man redan haft en hjärtinfarkt eller stroke), så finns idag inget tydligt vetenskapligt stöd för att en förbättring av sockerkontrollen ned till nivåer klart under 52 mmol/mol(6%) leder till minskad hjärt-kärlsjuklighet och dödlighet.

Förbättring av blodfetter och blodtryck samt rökstopp leder oavsett duration av diabetessjukdomen till mindre risk för hjärtinfarkt och stroke.

Mediciner kan påverka sockret, fetter och blodtryck men lägger man till motion och en bra kost så får man ytterligare förbättring av alla värden.

  2 Responses to “Sockerkontroll och komplikationer”

  1. Jag har en kompis som måste ta extra insulin när hon sjunger i kör. Det som alla säger ska vara så nyttigt! Beror det på att man ”laddar” och är aktiv när man sjunger?

  2. Intressant! Vid kroppslig aktivitet brukar sockret sjunka och man behöver då ta mindre insulin. Å andra sidan kanske din kompis får ett litet stresspåslag av körsången, kan ju finnas viss nerv och puls i sådan aktivitet har jag hört. Vid ett stresspåslag så stiger nämligen stresshormonet kortisol och detta kan göra att blodsockret stiger. Eller är det så att hon kanske äter mer än vanligt innan körsången?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)