Typ 2-diabetes på riktigt!

feb 292012
 

Enligt Nationella Diabetes Registret(NDR) är det ca 30% av  typ-2-diabetiker på landets husläkarmottagningar som har ett läckage av protein i urinen. Detta innebär att njurarna håller på att ta skada men det är också ett tecken på att blodkärlen på andra ställen i kroppen har åderförkalkats. Protein i urinen betyder alltså att risken för hjärtinfarkt och stroke ökat. Njurskadan kan minskas genom att sockerläget är bra och att blodtrycket ligger bra. Målet för övertrycket brukar ofta sättas till mellan 120-135 (mmHg)). Risken för hjärt-kärlsjukdom kan minskas genom ett bra blodtryck men blodfetter är minst lika viktiga och om man röker så är det läge att satsa ännu hårdare på rökstopp. Blodsockret har inte lika stor betydelse som blodtryck, blodfetter och rökning vad gäller risk för hjärt-kärlsjukdom. Vad gäller blodfetter så rekomenderas generellt att LDL (det onda kolesterolet) skall ligga under 2,5 (mmol/l) men har man läckage av protein i urinen så bör man helst nå ännu bättre LDL-värden, mindre än 1,8 (mmol/l).  Kost och motion påverkar värdena men medicinering behövs oftast. Fråga din läkare/sköterska efter dina värden och sätt i samråd med dem gärna upp målvärden!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)