Typ 2-diabetes på riktigt!

aug 252011
 

Används än så länge mindre än Metformin och Sulfonureider.

Verkningsmekanism: Glukos filtreras ut i njurarna där urinen bildas men det mesta återupptas och urinen har inte speciellt hög sockerhalt. SGLT2-hämmarna verkar genom att minska återpptaget av glukos i njurarna, vilket leder till ökad utsöndring av glukos i urinen. Detta ger ett lägre blodsocker och i och med att man kissar ut mer socker så förlorar man kalorier och kan gå ned något i vikt, ca 1,5-2 kg, ibland mer.

Effekt på blodsockret:  Sänker HbA1c, dvs långtidsmåttet på sockerkontrollen, med ca 5-10 mmol/mol (=0,5-1 procentenheter).

Långtidseffekter: Dessa preparat är relativt nya och vår erfarenheten i vården av dem är ganska liten än så länge. Den första långtidsstudien har dock redan kommit och presenterades på kongressen EASD (European Association for the Study of Diabetes) i september 2015. Det preparat som studerades var Jardiance. De patienter som studerades var typ 2-diabetiker som redan drabbats av hjärt-kärlsjukdom (t ex hjärtinfarkt, stroke). Man såg att behandling med Jardiance, som tillägg till annan diabetesbehandling och i jämförelse med placebo, ledde till mindre risk för att dö i hjärt-kärlsjukdom, mindre risk för att behöva sjukhusvård för hjärtsvikt och mindre risk för att dö överhuvudtaget. Bland våra diabetesläkemedel är det i övrigt endast Metformin och Victoza som visat positiva effekter på dödlighet och hjärt-kärlsjukdom (när det gäller Metformin studerades diabetiker som precis fått sin diabetesdiagnos och man såg minskad dödlighet och minskad risk för hjärtinfarkt jämfört med behandling med bara livsstilsråd/kost, när det gäller Victoza var studieupplägget liknande det i Jardiance-studien). Detta gör att SGLT2-hämmarna nu får betraktas som viktiga och användningsbara läkemedel vid behandling av typ 2-diabetes.

Biverkningar: Ger i regel ej hypoglykemier. En viss risk för urinvägsinfektioner och framför allt svampinfektioner i underlivet finnes. Vid njursvikt är sockersänkande effekten av dessa mediciner begränsad och de används oftast ej vid mer påtagligt sänkt njurfunktion (även om det finns data som talar för att komplikationer kan minska hos även njursviktiga patienter).

Det finns flera rapporter om att dessa läkemedel skulle kunna orsaka diabetisk ketoacidos, dvs en okontrollerad bildning av ketonkroppar och därmed en syraförgiftning. Ketonkroppar är ämnen som normalt bildas vid svält eller extremt lågt kaloriintag både hos typ 2-diabetiker och icke-diabetiker. De kan då betraktas som ofarliga. Vid obehandlad eller dåligt behandlad typ 1-diabetes kan ketonkroppsbildning ske okontrollerat och orsaka syraförgiftning. Det är avsaknad eller svår brist på insulin som orsakar tillståndet hos typ 1-diabetiker. Hos typ 2-diabetiker, som ofta har en åtminstone delvis bevarad insulinproduktion, ser vi i regel ej någon farlig ketonkroppsbildning med syraförgiftning=diabetisk ketoacidos annat än i undantagsfall. Likväl har fallrapporter om diabetisk ketoacidos förekommit vid just typ 2-diabetes som behandlas med SGLT2-hämmarna. Om man som partient äter dessa mediciner och får symtom på diabetisk ketoacidos så skall man söka akutmottagningen direkt. Symtomen är buksmärta, påtaglig slöhet och omtöckning, illamående, kräkningar.

Kombinationspreparat med Metformin finnes för alla preparat: Xigduo (Dapagliflozin + Metformin), Synjardy (Empagliflozin+Metformin), Vokanamet (Kanagliflozin + Metformin)

Se filmen här!

  4 Responses to “SGLT2-hämmare (Forxiga, Jardiance, Invokana)”

 1. Har använt Forxiga i över ett år. Mådde bra men efter 12-13 månader fick jag svampinfektion under förhuden. Det blev som en förträngning och till slut kunde jag inte dra tillbaka förhuden. Huden sprack och det gjorde fruktansvärt ont. Jag slutade då med medicinen och med salva blev jag långsamt bättre och symtomen försvann. Efter ett par veckor utan problem började jag ta Forxiga igen. Samm procedur upprepades igen. Envis som jag är gav jag det en tredje chans, men svapinfektionen, förträngningen och smärtan återkom.
  Nu vågar jag inte ta Forxiga längre. Försöker hitta annan bra medicin.
  Med vänlig hälsning,
  Kjell

 2. hej

  vilken salva använde du till svampinfektionen?

 3. Använder Forxiga tillsammans med Viktoza, har använt Forxiga det ett halvår nu. gått ner i vikt, blodtrycket har sjukt en aning. och mår allmänt bra. har också sänkt min dos med viktoza då jag började få väldigt många känningar.

 4. Kjell ta bort förhuden !!!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)